Пользователь о себе

با اینکه تولید یک حالت گرفتن بک لینک از یک سایت معتبر این است دوره سئو که در یک صفحه با ارزش آن لینک سازی کنید. برای پیدا کردن PA و DA سایت‌ها و صفحات مختلف می‌توانید از ابزار Moz Bar استفاده کنید. اما برای سرعت بخشیدن طراحی سایت فروشگاهی به این فرایند باید خودتان هم دست به کار شوید و کمی لینک بسازید.پست مهمان به این منظور می‌توانید در وب سایت‌هایی که از نویسنده مهمان استقبال می‌کنند مطلب بنویسید. خدمات سرعت سایت دقیقاً مانند شرایط گرفتن بک لینک از تأمین کنندگان، می‌توانید از اتحادیه یا تشکیلات خود بخواهید که به عنوان یکی از اعضا، در سایت‌شان به شما لینک بدهند. یکی از این نمونه سایت‌ها، برخی وب‌سایت‌های آموزشی است. شما می‌توانید با خرید بک لینک دائمی یک محتوای آموزشی با کیفیت بک لینک‌های فالو که از سایت‌های معتبر، مشهور و با رتبه‌های خوب گرفته می‌شوند ارزش خیلی بهتری نسبت به سایر بک لینک‌ها دارند. به خصوص خدمات سئو وقتی که حوزه کاری یکسانی با سایت شما داشته باشند یا به هر نحوی مرتبط باشند.

Суммарная активность

Графическое отображение прогресса показано относительно средних значений активности пользователей.