Пользователь о себе

چسب کاشی و سرامیک نوعی چسب ساختمانی است که برای چسباندن کاشی و سرامیک استفاده می شود. معمولا از سیمان پرتلند، ماسه، آب و مواد افزودنی ساخته می شود. با ماله به پشت کاشی زده می شود و سپس کاشی در جای خود قرار می گیرد. استفاده از نوع صحیح چسب کاشی پودری برای نوع خاصی از کاشی در حال نصب بسیار مهم است.

چسب کاشی و سرامیک برای چسباندن کاشی و سرامیک استفاده می شود. از سیمان پرتلند، ماسه، آب و مواد افزودنی ساخته شده است. با ماله به پشت کاشی زده می شود و سپس کاشی در جای خود قرار می گیرد.

چسب کاشی و سرامیک قوی و بادوام است و برای چسباندن کاشی و سرامیک ایده آل است. همچنین ضد آب و مقاوم در برابر حرارت است و برای استفاده در آشپزخانه و حمام ایده آل است.

چسب کاشی و سرامیک و چسب اسلب در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی در حال نصب مطابقت داشته باشد. همچنین در فرمول های مختلف برای انواع کاشی موجود است.

Суммарная активность

Графическое отображение прогресса показано относительно средних значений активности пользователей.