Пользователь о себе

اگر به فکر کاشت یک باغ هستید، ممکن است از خود بپرسید که آیا ارزش آن را دارد که با نهال شروع کنید. کاشت خرید نهال برترنهال قطعا مزایایی دارد که در اینجا به چند مورد از آنها می پردازیم.

یکی از مزیت های بزرگ کاشت نهال این است که کمتر تحت تأثیر آفات و بیماری ها قرار می گیرند. این به این دلیل است که نهال ها معمولاً در یک محیط استریل مانند گلخانه شروع می شوند. بنابراین، آنها نباید نگران قرار گرفتن در معرض آفات و بیماری هایی باشند که ممکن است در باغ شما اتفاق بیفتد.

مزیت دیگر کاشت نهال این است که آنها اغلب قوی تر از بذرهایی هستند که مستقیماً در زمین کاشته می شوند. این به این دلیل است که نهال ها قبلاً شروع به رشد و توسعه یک سیستم ریشه ای قوی کرده اند. بنابراین، آنها می توانند بهتر از پس پیوند به باغ شما برآیند.

اگر در حال کاشت انواع مختلفی از گیاهان هستید، شروع با نهال بادام برتر نهال می تواند مفید باشد. این به این دلیل است که شما می توانید تمام گونه های مختلف مورد نظر خود را بدون نیاز به کاشت دسته ای از دانه های مختلف بدست آورید.

در نهایت، نهال ها معمولاً بسیار ارزان تر از خرید گیاهان بالغ هستند. بنابراین، اگر بودجه کافی دارید، شروع با نهال راهی عالی برای صرفه جویی در هزینه است.

همانطور که می بینید، کاشت نهال قطعا مزایایی دارد. بنابراین، اگر به فکر راه اندازی یک باغ هستید، مطمئناً ارزش این را دارد که با نهال بروید.

Суммарная активность

Графическое отображение прогресса показано относительно средних значений активности пользователей.