Пользователь о себе

وقتی صحبت از باغبانی می شود، یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید انجام دهید کاشت نهال است. نهال ها گیاهان جوانی هستند که از دانه ها رشد کرده اند. آنها معمولاً در داخل خانه شروع می شوند و سپس در فضای باز پیوند می شوند. کاشت نهال مزایای زیادی دارد.

یکی از مزایای کاشت نهال گردو این است که می توانید محیط را کنترل کنید. هنگامی که نهال ها را در داخل خانه شروع می کنید، می توانید دما، میزان نور و میزان آبی که دریافت می کنند را

مزیت سوم کاشت نهال این است که می توانید بهترین زمان را برای پیوند آنها انتخاب کنید. اگر نهال گردو پالیز گردو ها را در داخل خانه شروع کنید، می توانید آنها را از نزدیک زیر نظر داشته باشید و پس از آماده شدن آنها را پیوند بزنید. این تضمین می کند که نهال های شما در زمانی که احتمال زنده ماندن و رشد آنها بیشتر است، پیوند می زنند.

چهارمین مزیت کاشت نهال این است که می توانید در هزینه خود صرفه جویی کنید. نهال ها معمولاً نسبت به خرید گیاهانی که قبلاً رشد کرده اند ارزان تر هستند. هنگامی که نهال را شروع می کنید، می توانید پولی را که برای کودها و اصلاح خاک خرج می کنید نیز پس انداز کنید.

پنجمین مزیت کاشت خرید نهال گردو چندلر این است که می توانید از آفات و بیماری ها جلوگیری کنید. هنگامی که نهال ها را در داخل خانه شروع می کنید، می توانید آنها را از آفات و بیماری ها محافظت کنید. این می تواند ب

Суммарная активность

Графическое отображение прогресса показано относительно средних значений активности пользователей.