Пользователь о себе

محصولات برقی برای زندگی روزمره در محیط های تجاری و مسکونی ضروری هستند. بدون محصولات الکتریکی، بسیاری از مهم ترین فعالیت هایی که ما به صورت روزانه انجام می دهیم غیرممکن خواهد بود. دکل دوربین به ما این امکان را می دهند که به طور موثر ارتباط برقرار کنیم، روشنایی خود را تامین کنیم، خانه هایمان را گرم کنیم و سرگرمی را برای ما فراهم کنیم. از لوازم خانگی مانند بخاری و یخچال گرفته تا راه حل های تجاری مانند شبکه های کامپیوتری و ماشین آلات صنعتی، محصولات الکتریکی همه جا هستند.

یکی از محبوب ترین خرید پایه پرچم، لامپ است. لامپ های رشته ای، فلورسنت و LED طیفی از امکانات روشنایی مختلف را بسته به آنچه مورد نیاز است ارائه می دهند. آنها عملکردهای اساسی نورپردازی اتاق را ارائه می دهند و حتی می توانند برای جلوه های ویژه استفاده شوند. فراتر از روشنایی اولیه، محصولات الکتریکی به شکل محصولات نورپردازی تخصصی مانند روشنایی امنیتی و روشنایی اضطراری هستند.

Суммарная активность

Графическое отображение прогресса показано относительно средних значений активности пользователей.